Nadine Van Lysebetten – Gemeenteraadslid voor N-VA

Opinie

Van kastanjelaars en links populisme - Beste Jan de Zutter, beste woordvoerder van de S.PA-fractie in het Europees parlement,   Als bomen konden denken, dan zouden mensen het niet voor hen hoeven te doen. Als bomen konden denken…   dan zou het hen allicht verbazen dat politici zo innig meevoelen met hun heengaan.   Ook ik verbaas er mij over dat […]
De wereld draait door: niemand verdient nog imperialisme - De wereld draait door: niemand verdient nog imperialisme Gegrond en ontvankelijk. Zoveel klachten die bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) ingediend worden, zijn het.  De VCT neemt haar beslissingen op grond van rationele, logische argumenten. Een vorm van logica is ook: mijn burgervader spreekt de taal van zijn burgers. Ik ben een burger en […]
Bossemans en Coppenolle in de Anderlechtse gemeenteraad: En na oena! - Er mag al eens gelachen worden op de gemeenteraad van Anderlecht. Met de regelmaat van de klok reduceren vooral leden van de meerderheidspartij PS zichzelf tot een slechte versie van een of ander personage uit een stuk dat evengoed door het Brussels Volkstejoeter ten tonele zou kunnen worden gebracht. Zo gieren ze het uit als […]
Ceci n’est pas Bruxelles - Geef Brussel terug aan de Brusselaars.  Schep orde in de chaos en betrek iedereen bij de samenleving.  Dat is de oproep die ik zou willen doen aan de burgervaders van de 19 gemeenten uit ons hoofdstedelijk gewest. In een niet zo ver verleden waren de Brusselaars als het ware de verpersoonlijking van het bestaan van […]
Zalven als het moet, slaan als het kan - Op Brusselnieuws las ik een alarmerend bericht: de Vlaamse subsidies voor de broodnodige bijkomende Nederlandstalige crèches in Brussel komen er niet. En, de Anderlechtse schepen van Nederlandstalige kinderdagverblijven, bibliotheek en andere Vlaamse aangelegenheden maakt zich zorgen over het feit dat ouders in Kuregem, de meest achtergestelde wijk van Anderlecht, hun kinderen niet naar een Nederlandstalige […]