Nadine Van Lysebetten – Gemeenteraadslid voor N-VA

Nieuws

Het resultaat van het netheidsbeleid in Anderlecht - Geen enkele wijk ontsnapt eraan. Overal kun je zwerfvuil vinden: niet alleen in Kuregem, ook in de kern, de Wayezstraat, de Vijverwijk, Veeweyde, Scheut, Het Rad, Goede Lucht etc… Het resultaat van 6 jaar netheidsbeleid van SP-A schepen Elke Roex.  Dikke proficiat!
Theo Francken wil asielbeleid naar Australisch model - Een asielbeleid dat rekening houdt met de sociale, economische en culturele draagkracht van ons land. Meer investeringen in menswaardige opvang in de regio van conflicthaarden. Voorrang geven aan vervolgde minderheden. Een efficiënte win-win situatie waar niemand iets tegen kan hebben, als je het mij vraagt!            
Anderlecht lijkt steeds meer op Far West - In het centrum van Anderlecht, tussen het Dapperheidsplein en de Dorpsstraat, is een jongeman in de rug geschoten. De burgemeester van Anderlecht zegt dat het de goede kant opgaat wat veiligheid betreft. Het lijkt er echter op dat je best een kogelvrije vest aantrekt als je naar het centrum gaat.  Of moet ik zeggen de […]
Islampartij wil apartheid invoeren voor vrouwen - De partij Islam stelt voor om gescheiden openbaar vervoer te organiseren voor mannen en vrouwen. Islam-gemeenteraadslid Redouane Ahrouch zegt dat dit noodzakelijk is omdat mannen handtastelijk worden op het openbaar vervoer. Hij wil de vrouwen dus beschermen. Maar in de Anderlechtse gemeenteraad weigert hij vrouwen een hand te geven.  Gevaar voor handtastelijkheden is er dus […]
Promoot het Nederlands: zo moeilijk kan dat niet zijn! - Red de lessen Nederlands in het Franstalig onderwijs!   Wie in Anderlecht naar een baan op zoek is, kent maar beter goed Nederlands en Frans. Slechts 10% van de Brusselse werklozen verklaart een goede kennis van de tweede landstaal en dan vooral het Nederlands te hebben. Bedrijven werven daarom liever pendelaars dan Brusselaars aan. De […]
Girl power voor debat over Inburgering en Integratie - Met Assita Kanko, Darya Safai en Liesbet Dhaene in debat over inburgering en integratie. Een organisatie van N-VA Anderlecht!    
Op voorstel van de N-VA-fractie sluit de gemeente Anderlecht zich aan bij de European Disability Card - Dit Europese project laat personen met een beperking toe om op vertoon van de kaart bij aangesloten verenigingen voor sport, cultuur en vrijetijdbesteding, van een aantal voordelen te genieten.   De European Disability Card bewijst dat ze in België erkend zijn als persoon met een beperking.  N-VA-fractieleider Nadine Van Lysebetten:  „15% van de bevolking leeft […]
1 miljoen euro voor sportinfrastructuur in Anderlecht - Vlaams minister van Sport Philippe Muyters investeert 1 miljoen (1.075.625) euro in het Schoolsportcomplex Coovi in Anderlecht. In totaal kent de minister meer dan 20 miljoen euro subsidies toe aan 44 bovenlokale sportinfrastructuurprojecten verspreid over Vlaanderen. Het gaat zowel om nieuwbouwprojecten als om renovaties. Volgend jaar kunnen initiatiefnemers opnieuw meedingen naar subsidies, dit keer voor […]
PS-veiligheidsbeleid faalt jammerlijk! - Dit artikel in Bruzz slaat de nagel op de kop! De Brusselse beleidsmakers steken hun kop in het zand als het op veiligheid aankomt. Hoeveel geld er ook in Brussel wordt gepompt, het blijft dweilen met de kraan open door een gebrek aan efficiënt en rationeel beleid. Een mix van misplaatste betweterij en verkwisting waar […]
Laksisme van PS-burgemeester Tomas komt als een boemerang in zijn gezicht terug -   Het is vijf na twaalf voor burgemeester Tomas om de veiligheid in Anderlecht te handhaven. De politie levert uitstekend werk. Maar een dergelijke plaag van geweld en onveiligheid, niet alleen in Kuregem, maar ook rond het Dapperheidsplein, moet je met alle mogelijke middelen bestrijden. De burgemeester moet veel meer inzetten op gemeentelijke administratieve sancties […]
Vlaanderen feest! - Op de 11 juli-viering in Vorst. Even kennismaken met Johan Verminnen net voor hij aan zijn optreden begint.  
N-VA Anderlecht brengt bezoek aan Erasmushuis - N-VA Anderlecht organiseerde een boeiende reis naar de tijd van de Renaissance en het leven van Desiderius Erasmus, de prins der humanisten. De N-VA gemeenteraadsleden gaven samen met een professionele gids tekst en uitleg over Erasmus die reeds op zijn tijd van verandering fel vooruit liep. Het bezoek aan het Erasmushuis werd afgesloten met een hapje […]
Meer huisartsen in Brussel geen garantie voor Nederlandstalige patiënten (zie artikel op http://goo.gl/bwxox8Bruzz: ) -   Het plan om nieuwe huisartsen naar Brussel te lokken met allerhande financiële maatregelen sluit geen garanties in dat Nederlandstalige patiënten op een Nederlandstalige of op zijn minst Nederlandskundige arts kunnen rekenen in hun hoofdstad. Zie artikel op Bruzz: http://http://goo.gl/bwxox8    
Kafkaiaanse oplossing van CD&V voor imagoschade Brussel na de aanslagen (lees mijn reactie op Bruzz: http://www.bruzz.be/nl/debat/n-va-engelstalig-onthaal-betekent-kafkaees) - De Brusselse CD&V-parlementsleden Brigitte Grouwels en Paul Delva stellen voor dat de overheid buitenlanders in het Engels verwelkomt om de imagoschade aan Brussel te temperen.  Een ronduit Kafkaiaanse en (te) duurzame oplossing voor een tijdelijk probleem.  
“N-VA Anderlecht vraagt buurtinformatienetwerken” – persbericht -   Op de gemeenteraad van 28 mei stelde de N-VA voor om werk te maken van het promoten en stimuleren van buurtinformatienetwerken (BIN) in Anderlecht. Dit zijn vrijwillige vormen van samenwerking tussen burgers, lokale ondernemingen en de politie om de buurtveiligheid te verhogen. Op dit moment heeft Anderlecht nog geen BIN’s, daarom dringt de N-VA-fractie […]
Nederlandstalige burgers niet welkom op infosessie duurzaam wijkcontract Scheut ” – persbericht - In het kader van het duurzaam wijkcontract Scheut (Anderlecht) is de heraanleg voorzien van een aantal straten en pleinen. Zo ook het (piepkleine) Henri Desmetplein en de aanpalende straten Denis Verdonck en Generaal Ruquoy. De uitnodigingen die voor de informatievergaderingen hierover aan de burgers zijn verstuurd, waren eentalig Frans. Ook de vergaderingen zelf verliepen uitsluitend […]
“Kunstwerk” in Anderlechts Vijverpark na 20 jaar in ere hersteld? – persbericht -   In het Anderlechtse Vijverpark aan de Marius Renardlaan bevindt zich een windmolentje dat 20 jaar geleden als kunstvoorwerp in de vijver is neergepoot. Het ding zou voor meer luchtcirculatie moeten zorgen in het water van de vijver. Het “kunstwerk” werkt echter al 20 jaar niet meer. Het lijkt steeds meer op een schroothoop en […]
Geslaagd N-VA café in Anderlecht – bekijk de video -   Op 13 juni hield N-VA Anderlecht op het Dapperheidsplein een N-VA café met gastspreker Karl Vanlouwe. Het werd een boeiende avond met een geanimeerd debat.
Brusselse N-VA organiseert cafés - De N-VA is de jongste jaren snel gegroeid. Dat is in Brussel niet anders. Wilt u de Brusselse N-VA beter leren kennen? Of wilt u graag lid worden om die groei mee vorm te geven? Kom dan naar één van onze cafés: Op zondag 7 juni om 16 uur in GC Candelaershuys, Brugmannlaan 433 in […]
Rechten oppositie geschonden in Anderlecht – persbericht -      Het Anderlechtse college van burgemeester en schepenen neemt het niet zo nauw met de democratische rechten van de oppositie. Dat stelt N-VA fractievoorzitter Nadine Van Lysebetten. „Wij vragen het gemeentebestuur om tijdig een antwoord te bieden op schriftelijke vragen zodat het beleid in al zijn aspecten kan worden gecontroleerd.” Eerder dit jaar organiseerde […]

Nieuws! Nieuws! Nieuws!
De eerste namen van onze lijst zijn bekend en met trots stellen we ze aan u voor. 💛

Gilles Verstraeten zal voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 de lijst trekken en op de 2de plaats kunt u onze fractievoorzitter Nadine Van Lysebetten vinden.

Meer weergeven

foto van N-VA Anderlecht.
Opmerkingen